Podmínky pro realizaci programu

 

Podmínky pro realizaci programu

Pro hladký průběh programů je zapotřebí, aby se jednoho programu zúčastnila vždy maximálně jedna třída – tj. u ZŠ maximálně 30 žáků, u MŠ ( je-lito možné) nejlépe 20 dětí. Počet dětí má vliv na atmosféru celého programu, způsob práce s dětmi, předchází nedostatku pomůcek.   Programy jsou realizovány pro minimální počet 10 žáků,V případě nižšího počtu žáků bude uhrazena cena jako za 10 dětí.

 

Pro možnost navázat na obsah programů ekologické

výchovy ve výuce je žádoucí přítomnost pedagoga v hodině.

 

1.Upozorněte nás také prosím na logopedické třídy a jiné

speciální třídy.

 

2.Pokud byl program řádně objednán a lektor přijel do školy

či mateřské školky a škola z jakýchkoliv důvodů nemohla

zajisti účast žáků, bude školou uhrazen storno poplatek

300,- Kč, pokrývající náklady s přípravou programu spojené.

 

3. Cena programu: dle nabídky pro školní rok 2008 -2009

 

4. Pokud lektor dojíždí mimo SEV, účtuje se 9,- Kč za každý

ujetý km.( pro severočeský kraj je jízdné účtováno z Vražkova, pošta Roudnice n.L.,

pro středočeský kraj je jízdné účtováno z Černuce)