Pro střední školy a odborná učiliště

Ekologické programy šk.rok 2010-11 ke stežení zde  programy pro střední školy.doc (37 kB)

 

Ekologické výukové programy pro střední školy 2010 – 2011

 

Výukové programy:

Jsou jedno a více hodinové bloky ekologicky a přírodovědně

  zaměřených aktivit pro děti mateřských, základních a středních

škol.Využíváme zejména názornost, tvořivost, aktivní řešení

a další prvky globální a environmentální výchovy, diskuse,

dramatické prvky, hry, atd. Děti pracují s pomůckami, nářadím

a přírodninami.

 

Bouřlivé počasí

Pomocí hry, založené na metodě „ řízení představivosti „ poznáme pocity spojené s poznáním, že člověk a volně žijící zvířata , pokud zažijí stejný přírodní úkaz, například bouři, reagují podobně, nebo stejně.

Doba trvání: 1 hod

Místo: třída

Cena: 25 Kč

 

Časopis

Hlavní cílem této aktivity je, aby si studenti vytvořili vlastní časopis o přírodě a získali zkušenosti v zaznamenávání pozorování přírodního prostředí.

Doba trvání: 2 hod

Místo: venku

Cena 40 Kč

 

Kontrola a rovnováha

Formou hry přijmeme hypotetickou roli ochránce přírody , získáme přehled o složitých problémech, které se při ochraně přírody objevují. Uvědomíme si, že v jistém smyslu nese každý z nás odpovědnost za ochranu přírody

Doba trvání: 2 hod

Místo: třída

Cena: 40 Kč

Už nestéká voda z labutího peří

Někdy je těžké vidět vliv znečištění na životní prostředí. Pomocí experimentů si ukážeme, jak mohou například ropné skvrny ovlivnit negativně ptáky, lidi samé, přírodu i životní prostředí.

Doba trvání: 1 hod

Místo: třída

Cena: 25 Kč

 

Tady nebude les, tady postavíme domy…..

Tento program využívá dramatizace pro studium důležitosti územního plánování. Zdůrazňuje komplexnost rozhodování, v němž jsou zapojení lidé, kteří se na problém dívají z různých hledisek.

Doba trvání: 2 hod

Místo: třída

Cena: 40 Kč

 

Přemýšlet eticky

Vyzkoušíme si míru své úcty k přírodě a životnímu prostředí, zhodnotíme lidskou činnost, kterou by jsme mohli samy realizovat a která by mohla mít vliv na přírodu a životní prostředí.

Hlavním smyslem tohoto programu je poskytnout, zábavnou formou příležitost zamyslet se nad svým názorem a nad tím, jaké skutky jsou podle našeho soudu zodpovědné a nejvíce přiměřené vzhledem k přírodě a životnímu prostředí.

Doba trvání: 1 hod

Místo: třída

Cena : 25 Kč