Pro základní školy 

výukové programy zde!!!Programy pro ZŠ.doc (92 kB)

  

Výukové programy:

Jsou jedno a více hodinové bloky ekologicky a přírodovědně

  zaměřených aktivit pro děti mateřských, základních a středních

škol.Využíváme zejména názornost, tvořivost, aktivní řešení

a další prvky globální a environmentální výchovy, diskuse,

dramatické prvky, hry, atd. Děti pracují s pomůckami, nářadím

a přírodninami. Programy probíhají na pozemku SEV Javory

v Černuci, v dílnách ve Velvarech, na předem domluvené

lokalitě nebo u vás ve třídě.

 

 

Programy pro ZŠ (I a II stupeň)        školní rok 2O10-11

 

Mazlíčci                                               1. – 7. třída

Žabí koncertování                               1. – 5. Třída

Strom je velký dům                            1.  - 6. Třída

Jsou domácí jsou divoká                      1. - 3. Třída

Jeden za všechny                                 1. – 9. Třída

Kreslení či praví                                   1. – 2. Třída

Živočichové žijí všude                           1. – 5. Třída

Není medvěd jako medvěd                    1. - 3. Třída

Všichni potřebují domov                       1. - 3. Třída

Barevný svět                                         1. - 3. Třída

Popelář Bohouš                                     1. - 5. Třída

První dojem je…                                    1. - 6. Třída

Freonový drak                                        1. - 5. Třída

Zářivé barvy                                            1. – 6. Třída ( nové ! )

Vlk nosil boty krtek kalhoty                     2. - 6. Třída

Za lovci mamutů                                    1. - 6. Třída

Za prvními zemědělci                             1. – 6. Třída

Největší poklad Inků                               2. – 6. Třída

Lovíme beze zbraně                              4. - 6. Třída ( nové ! )

Co máme dnes dobrého                        3. – 7. Třída ( nové ! )

Mravenci na stéble                                 3. – 9. Třída ( nové ! )

Dvanáct znamení zvěrokruhu                3. – 9. Třída

Od pólu na rovník                                             3. – 9. Třída

Strom                                                                3. – 9. Třída

Prosím, představte se                                       4. – 9. Třída ( nové ! )

Velké šelmy mezi námi                                     4. – 9. Třída

Bouře                                                                 4. – 9. Třída ( nové ! )

Interview s pavoukem                                        5. – 8. Třída ( nové ! )

Civilizace                                                            6. – 9. Třída

Zvířecí poezie                                                     6. – 9. Třída ( nové ! )

 Kontrola a rovnováha                                         6. – 9. Třída ( nové ! )

Už nestéká voda z labutího peří                         6. – 9. Třída ( nové ! )

Ve stopách praotce Čecha                                  6. – 9. Třída

Tenká zelená linie                                                6. – 9. Třída

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne                6. – 9. Třída

Žijeme spolu                                                         6. – 9. Třída

Budou války pro vodu                                           7. – 9. Třída

Hospodaříme na zemi                                          6. – 9. Třída

Svět je třeba nasytit                                              6. – 9. Třída

 

 

 

 

 

 

 

Mazlíčci                                                                               

 1. - 7.tř.ZŠ

Máte doma zvířátko-domácího mazlíčka, víte co všechno potřebuje ke spokojenému životu, Jak se k němu máte chovat? Jde ten váš mazlíček ochočit?O tom všem je tento program.

Předměty: prvouka, přírodopis, jazyky                            

Kde? Třída Doba trvání: 1 hod                                                             

Cena: 25,- Kč

 

Žabí koncertování                                                              

1-7 tř. ZŠ

Jaká je vlastně životní pouť obyčejné žáby, nic zajímavého, chcete se

přesvědčit o opaku? Máte možnost si vyzkoušet na vlastní kůži žabí

život.

 

   Předměty: prvouka, přírodopis, jazyky, výtvarná výchova       

     Kde: třída                                                                                       

Doba trvání: 1 hod                                                  

 Cena: 25,- Kč

 

Strom je velký dům                                                            

  tř.1- 6.tř.ZŠ

 Kdo všechno žije na stromě? Koho tam opravdu nalezneme?

Opravdu je strom jako velký, několikapodlažní dům?

Společně si odpovíme na tyto otázky.

Předměty: prvouka, přírodopis, jazyky                           

  Kde? Třída Doba trvání: 1 hod.                                                             

 Cena: 25,-Kč

 

 

Jsou domácí, jsou divoká                                        

 1.- 3. tř. ZŠ

Děti se naučí rozlišovat mezi divokými a domácími zvířaty,

pomocí her poznají, že život v přírodě se vyskytuje v různých formách.

Předměty:prvouka,jazyky,estetická výchova             
Kde? Třída Doba trvání: 1 hod.                                                        
Cena: 25,-Kč

 

Jeden za všechny                                                   

1 - 9tř. ZŠ

Program je zaměřen na spolupráci a komunikaci ve skupině,

odhalení charakterových vlastností spolužáků a rozvoj

osobnosti.

Předměty:jazyková výuka,občanská nauka        
 Kde?Třída       
Délka programu: 1 hod.                                         
Cena:25,-Kč

 

Jsou kreslení či praví                                              

1-2tř.ZŠ                               

Cílem programu je pomoci dětem rozlišit reálné a nereálné zobrazení zvířat divoké přírody v kreslených filmech

Předměty: jazyky,přírodopis,prvouka                    
 Kde? Třída     
Délka programu: 1 hod.                                           
Cena: 25,-Kč

 

 

Živočichové žijí všude                                            

  1-5tř.ZŠ

Zábavnou formou děti poznají, že lidé a divoká zvířata sdílejí

spolu životní prostředí.Zjistí, že divoká zvířata žijí všude ko-

lem nás, všude na zeměkouli.

Předměty:prvouka, jazyky,přírodopis, zeměpis             
  Kde? Třída 
Doba trvání:1 hod.                                                             
 Cena: 25,- Kč

 

 

 

Není medvěd jako medvěd                                        

1.-6.tř.ZŠ

Cílem programu je uvědomit si, že zvířata jsou přizpůsobena

k životu, který vedou a prostředí, kde žijí.Seznámíme se

se třemi druhy medvědů, jejich životním prostředím.

Předměty:prvouka, výtvarná výchova,přírodověda     

 Kde?Třída

Doba trvání:1 hod.                                                           

Cena: 30,-Kč

 

 

 

Všichni potřebují domov                                                       

   1-3tř.ZŠ

Nejen člověk ale i každý živočich potřebuje domov.Program

rozvíjí představivost, kreslení.

Předměty:prvouka, jazyky,výtvarná výchova,přírodopis             
  Kde? Třída                                                                                          
Doba trvání: 1 hod.                                                              
Cena: 25,-Kč

 

 

Barevný svět                                                         

1-5.tř.ZŠ

Děti se seznámí s původní indiánskou mytologií, budeme si

povídat o lidských rasách a rovnosti lidí různých barev pleti.

Poznají, že i různé barvy v přírodě mají svůj význam.

Předměty:prvouka, výtvarná výchova, přírodopis            

 Kde? Třída

Doba trvání: 1 hod.                                                               

Cena:25,-Kč

 

 

Popelář Bohouš                                                             

1-5tř.ZŠ

na prožitek,podporuje dramatickou a výtvarnou výchovu.

Děti si osvojí správné tříděni odpadu.Dále je program zaměřen

na prožitek, podporuje dramatickou a výtvarnou výchovu

 

Předměty:prvouka, přírodopis, vlastivěda               

 Kde?Třída                                                                                                                                                                                                                                         

Doba trvání:1 hod                                                        

Cena: 25,-Kč

 

       

První dojem je......                                                        

  1-6tř.ZŠ

Pokusíme se společně rozlišit mezi reakcemi založenými

na mýtu nebo stereotypu, rozpoznat přínos zvířete

pro jednotlivé ekosystémy, včetně přínosu zvířat, kterých

se lidé obvykle bojí.

Předměty:prvouka, přírodopis, jazyková výchova   

Kde? Třída     

Doba trvání:1 hod.                                         

Cena: 25,-Kč

 

Freonový drak                                                               

1-5tř.ZŠ

Na základě pohádky o freonovém drakovi děti poznají,

že pokud lidé používají mnoho věcí s freony, bude

poškozena ozónová vrstva a sluníčko bude začne pálit

a štípat.

Předměty: prvouka, přírodopis                                        

 Kde? Třída                        

Doba trvání: 1 hod.                                                             

Cena:25,-Kč    

 

Zářivé barvy                                                                      

 1.-6.třída

Všechny formy života jsou barevné.Barva se používá jednak jako ochrana, jednak jako lákadlo.Příroda je první a poslední zdroj barev.Vytvoříme si z různých materiálů modely zvířat, poznáme jak široká je paleta barev, kterou nám příroda nabízí.

Předměty: přírodopis, jazyky, výtvar.výchova, prvouka

Kde? Třída

Doba trvání: 1 hod.

Cena: 40 Kč

 

Vlk nosil boty a krtek kalhoty                                             

 2-5tř.ZŠ

Tento program by měl naučit děti rozlišovat skutečná a

fiktivní zvířata, je zaměřen na srovnávání odlišností,

diskusi a práci ve skupině.

Předměty:jazyková výuka,čtení,přírodopis,prvouka    

Kde? Třída

Doba trvání:1 hod.                                                             

Cena: 25,- Kč

 

 

Za lovci mamutů                                                     

1-5tř.ZŠ

Proměníme se ve členy pravěké tlupy a prožijeme společně

jeden den v táboře lovců mamutů.

Předměty:přírodopis, jazyky,výtvarná výchova                              
  Kde? SEV Javory Černuc (zahrada)                                              
Doba trvání: 2 hod.                                                  
Cena: 40,- Kč

 

Za prvními zemědělci                                               

1-5tř.ZŠ

Děti se pokusí utkat rohože,zhotovit si šperk, umlít obilí

na zrnotěrce a další práce běžné v osadě zemědělců.

Předměty:výtvarná výchova,vlastivěda,přírodopis
 Kde? SEV Černuc (zahrada)
Doba trvání: 2 hod.                                                     
Cena: 40,- Kč

 

 

Největší poklad Inků                                                        

  6-9tř.ZŠ

Program o tom jak doputovaly brambory do Čech, vše

o této rostlině.Upečeme si brambory v ohníčku, uděláme

si bramborové placky.

Předměty: zeměpis, přírodopis,dějepis                                       

   Kde? SEV Černuc (zahrada)                                                                   

Doba trvání: 2 hod.

Měsíc: září, duben-červen                                                              

Cena: 40,- Kč

 

 

Lovíme beze zbraně                                                           

4.-6.třída

Toto je lovecká výprava za životem v přírodě! Děti dostanou seznam věcí, které mají najít, venku v přírodě. Hledají různé důkazy o tom, že život v přírodě existuje – dokonce i ve škole.

 

Předměty: přírodopis, jazyky

Kde? Škola a její okolí

Doba trvání: 2 hod

Cena: 40,-Kč

 

 

Co máme dnes dobrého?                                               

   3.-7.třída

Děti by měly být schopny zobecnit, že všichni živočichové včetně člověka přímo nebo nepřímo závisí na rostlinách jako na zdroji potravy.

 

Přírodopis, prvouka, jazyky

Kde? Škola

Doba trvání: 1 hod

Cena: 25,-Kč

 

                                                        

 

Mravenci na stéble                                                          

   3.-9.Třída

Každý tvor- od mravenců po člověka- potřebuje potravu, vodu , kyslík, přístřeší a prostor, aby přežil.Formou pozorování si přiblížíme život mravenců, jejich chování. Pokusíme se určit rozdíly a podobnosti v základních potřebách člověka a mravenců.

 

Předměty: přírodopis,prvouka 

Kde: okolí školy, zahrada

Doba trvání: 1 hod

Měsíc: září, říjen, květen, červen

Cena: 25,-Kč

 

Zářivé barvy                           

 

 

Dvanáct znamení zvěrokruhu               

  pro 4.-9. třídu                                                        

Terénní program. Dvanáct souhvězdí na obloze, dvanáct úkolů. Tato hra vás zavede do přírody, kde na vás čekají úkoly zaměřené na poznávání přírody, na orientaci v ní, slepé mapy, i zkouška

    vaší odvahy.

 

   Předměty: přírodopis, jazyky, zeměpis,           

  Kde: okolí hory Říp

 Doba trvání: 4 hod                                                 

Cena: 50,- Kč

 

 

Od pólu na rovník                                                              

4.-9. třída

Je příroda na celém světě stejná? Jak jsou zvířata přizpůsobena prostředí, ve kterém žijí? Společně se vydáme na objevnou dobrodružnou cestu od rovníku až po arktické oblasti, podíváme se do pouště i tropického lesa, jak se liší jednotlivé biotopy a která zvířata a rostliny jsou v nich doma.

 

 Předměty:přírodopis, jazyky, zeměpis                    

   Kde? Třída 

 Doba trvání: 1 hod                                                      

 Cena: 25,- Kč

 

Strom     

  3.-9. třída

Jaké je to být stromem? Vydáme se společně do světa stromů.Pomocí fantazie a našich smyslů budeme objevovat jejich krásu. Vyzkoušíme si sami na sobě, jaké je to být stromem.Na konci programu si vyrobíme kachli s otiskem kůry nebo listu.

Předměty: přírodopis, prvouka,jazyky         

 Kde? třída, okolí školy    

Doba trvání: 2 hod                                          

Cena: 50,-Kč

 

Prosím, představte se       

4.-9.třída

Někdy je těžké rozlišit, zda je zvíře domácí nebo divoké. Pomocí hry se pokusíme naučit rozlišit domestikovaná zvířata od ochočených divokých.

Předměty:jazyky,přírodopis                        

  Kde? Třída                                              

Doba trvání: 1 hod.                                        

cena: 25,-Kč

 

Velké šelmy mezi námi                                                    

 4-9tř.ZŠ

Zaměříme se na život velkých šelem žijících na území ČR

(medvěd, rys,vlk). Na jejich životní nároky a problémy

soužití s lidmi.

Předměty:přírodopis, zeměpis, vlastivěda                 

   Kde? Třída 

Doba trvání: 1 hod.                                                          

Cena: 25,-Kč

 

Bouře                                                                               

4.-9.třída

Děti poznají, pomocí hry, pocity spojené s poznáním, že člověk a volně žijící zvířata občas zažijí stejný přírodní úkaz,stejné pocity. Například během bouře většina lidí, zvířata chovaná v zajetí i volně žijící zvířata hledají útulek.

Předměty: jazyky, přírodopis, hudební výchova

Kde? Třída

Doba trvání: 1 hod                               

Cena: 25 Kč

 

Interview s pavoukem                                                    

5.-8.třída

Děti se stanou reportéry a používají techniky rozhovoru a výzkumu k psaní o divokých zvířatech. Hlavním cílem této činnosti je, aby děti vytvořili pracovní definici života v přírodě, která říká, že život v přírodě zahrnuje tvory od mikroskopických forem až po druhy vážící několik tun.

Předměty: přírodopis, jazyky

Kde? V místnosti i venku

Doba trvání : 2 hod

Cena: 40,-Kč

                                                

Civilizace .                                         

6.-9. Třída                       

Kolik národů žije na naší planetě,Je jednoduché porozumět jejich řeči, chování, tradicím?Můžete si to vyzkoušet na vlastní kůži. Dva národy, různý jazyky, různé zvyklosti. Máte chuť si zahrát?

Předměty:zeměpis,jazyky                         

Kde? třída 2x               

Doba trvání: 2 hod.                                                          

 Cena 40,-Kč

 

Zvířecí poezie                                                              

6.-9.třída

Poezie je forma umění, přístupná každému dítěti. Hlavním cílem této aktivity je, aby děti poznaly, že život v přírodě může být zdrojem inspirace pro báseň – aby úspěšně báseň napsaly.

Předměty: jazyky, přírodopis

Kde: třída

Doba trvání: 1 hod.

Cena: 25 Kč

 

 

 

Kontrola a rovnováha                                                      

    6.-9.třída

Děti budou pečovat ve hře o stádo zvířat.Uvědomí si, že v jistém smyslu nese každý z nás zodpovědnost za ochranu přírody.

Předměty: matematika, přírodopis

Kde? Třída

Doba trvání: 1 hod

Cena: 25 Kč

 

Už nestéká voda z labutího peří                                    

6.-9.třída

Pomocí experimentů se společně budeme snažit rozpoznat způsoby, jakými mohou ropné skvrny ovlivnit negativně ptáky, jaké jsou možné následky znečištění způsobeného lidmi na lidi samé, na přírodu a životní prostředí.

Předměty: přírodopis, matematiky, občanská nauka, jazyky

Kde? Třída

Doba trvání: 2 hod

Cena: 40 Kč

 

 

Ve stopách praotce Čecha. nové!                    

 pro 4.-7 třídu        

Program zaměřený na život Slovanů. Též se pokusíme zamyslet jak to opravdu bylo s praotcem Čechem a nad sílou   pověstí.Terénní program, nejlépe na Řípu, lze i jinde v lesnatém terénu                                                             

 

Předměty:dějepis, zeměpis, občanská výchova

Kde: hora Říp, odpovíd.terén v blízkosti školy

Doba trvání: 2-3 hod                                               

Cena: 40,-Kč

 

 

Tenká zelená linie                                                           

6-9tř.ZŠ                                                                                                  

Účelem tohoto programu se zorientovat v možnostech život-

ního stylu a uvědomit si jak se ve skutečnosti chováme z hle-

diska přístupu k životnímu prostředí.

Předměty:jazyková výuka, občanská výchova,přírodopis                      
Kde? Třída                                                                                         
 Doba trvání:1 hod.                                                  
 Cena: 25,- Kč

 

Nejlepší odpad je ten co nevznikne                       

6-9tř.ZŠ        

Zamyslíme se nad konzumním životem dnešní společnosti,      

ukážeme si cestu k šetrnějšímu způsobu života,seznámíme se       

s problematikou odpadů a pokusíme se najít způsoby, jak        

předcházet hromadám kupícího se odpadu.

Předměty:přírodopis,chemie,rodin.výchova,jazyky       
Kde? Třída
Doba trvání: 1 hod.                                                            
Cena: 25,-Kč

 

Žijeme spolu                                                        

6-9 tř.ZŠ

Program o právech zvířat a o našem přístupu ke zvířatům, 

o našem smýšlení a naší zodpovědnosti   

               

Předměty: občanská výchova, přírodopis                    

 Kde? Třída

Doba trvání: 1 hod                                                           

Cena: 25,- Kč

 

 

Budou války pro vodu?(6-9 třída) nové!                            

6.-9. třída

Máme dostatek pitné vody? Umíme si představit, že zásoby vody ve světě se tak sníží, že sklenice vody bude na příděl? Myslíte, že je to přehnané? Jsou lidé, kteří nemají přístup k pitné vodě?

Můžeme si o tom popovídat, nejen to můžeme společně zjistit, kolik vody bychom ušetřili opravou jednoho kapajícího vodovodního kohoutku.

 Předměty: přírodopis, jazyky