Dvanáct zastavení na

  Řípu

Setkání na Řípu pro děti z mateřských , základních škol – první stupeň. ( připravilo a realizuje Středisko ekologické výchovy Černuc a ZŠ Straškov - Vodochody)

Formou pohádkového putování s přihlédnutím k environmentální výchově a poznání lokality. Děti se seznámí s děním v přírodě a lidovými zvyky v průběhu roku. Na jednotlivých stanovištích je budou očekávat nejenom informace, ale zkoušky jejich znalostí a dovedností.

Termín – 26.-27.3.2011, dopoledne

Akci zajišťuje SEV Černuc ve spolupráci s ZŠ Straškov-Vodochody, je určena pro celé třídy, děti budou rozděleny do skupin ( podle počtu doprovázejících učitelů).

MŠ , ZŠ si zajišťují dopravu sami

Cena za jedno dítě – 30,-Kč

V případě zájmu můžete volat vedoucí SEV Černuc paní Jiráskovou ,

minimálně čtrnáct dnů předem.

Tel. 315 762 156, mob. 605 940 416


Navštivte také naše oddílové stránky.

Javorové weby

Javorové weby
  Líbí se vám naše stránky, pak neváhejte a navštivte naše další weby. Najdete tu fotografie z akcí, javorové novinky, plán naší práce, táborové pobyty, prostě vše co...

—————


Novinky

A je tu javorový leden a únor.

24.01.2011 20:07
Milí příznivci Javorů, dovolujeme si vás pozvat na naše první javorové akce. Co na vás čeká? Výlet do Prahy za historií. 29.1.11 navštívíme Staroměstské náměstí a všichni zavítáme na výstavu : Lucemburská svatba 12.2.11 návštěva Národního muzea, kde probhá výstava : Staré pověstí české Podrobnosti...

—————

Halloween ve Velvarech......pořádají TOM SEV Javory Černuc a Městské muzeum Velvary

07.10.2010 11:53
  TOM SEV Javory Černuc a Městské muzeum Velvary pořádají   Halloween ve Velvarech   aneb   Strašidla, strašidla, hejbejte se 23. října 2010 od...

—————

Oddíl Javory vás zve na Václava do přírody - 28.9.2010

15.09.2010 10:51
  Výlet do přírodní rezervace SOOS,do muzea Dinosaurů a motýlího domu zakončený plaváním ve Františkových lázních.   V úterý 28.9.2010.Odjezd v 7.00 hod. Cena 330 za osobu Přihlášky a zálohy do 20.9. u Jiráskové M

—————

KONEC SNĚNÍ ........ANEB PRÁZDNINY KONČÍ ŠKOLA ZAČÍNÁ -

07.09.2010 14:39
   Černuc není tak daleko, těšíme se na vás, přijďte se s námi rozloučit s prázdninami. Vražkov - stromovka - 12.9.10 od 14.00 hod   Kdo by se však chtěl ještě jednou zasnít přijde v neděli 12.9. ve 14.00 hod. do Vražkovské stromovky. Bude se zde konat VELKÁ PYŽAMOVÁ...

—————

Přehled o činnosti TOM 19071 Javory SEV za rok 2009

08.06.2010 18:22
  V roce 2009 zajišťovala činnost oddílu jedna stálá pracovnice a 12 dobrovolníků, za vydatné pomoci dětí, jejich rodičů a dalších příznivců našeho oddílu. Ve všech střediscích probíhal obvyklý provoz. To znamená , že jsme se věnovali veškeré naší činnosti –kroužky, akce pro veřejnost, tábory,...

—————

Kouzelný les na Řípu

05.05.2010 10:18
Pozor, pozor!!!!Tak jako každý rok, i letos pořádáme " Kouzelný les na Řípu. A to za velké pomoci žáků deváté třídy ZŠ Straškov -Vodochody.Na děti z mateřských škol budou čekat na celé trase pohádkové postavy, které si pro každého připravily plno zajímavých úkolů. Křemílek s Vochomůrkou se vás už...

—————

Květnové javorové výlety

29.04.2010 10:40
  Prahou pěšky a bez nudy,tentokrát do muzea Karlova mostu na výstavu Poslední romantik,která se týká Marko 8.5.P Čermáka-výtvarníka,hudebníka a celoživotního vyznavače trampingu.Protože Marko Čermák byl malířem a ilustrátorem knih J.Foglara dostali jsme jako 6 oddíl Bobří stopy při...

—————

DEN ZEMĚ 2010 - 22.4. Slaný

07.04.2010 09:39
  SEV TOM Javory Černuc si vás dovoluje pozvat na tradiční happening Den Země na náměstí ve Slaném. Soutěže a hry pro děti s přírodovědnou tématikou, tombola, spousty zajímavostí, doprovodné akce jiných organizací. Akce začíná v 13.30. Přijďte si zasoutěžit a oslavit Den Země...

—————

Přišlo jaro na Říp

31.03.2010 08:19
Zveme všechny děti i dospěláky do jarní přírody pod a na horu Říp. Co na vás čeká? Pozorování jarní přírody, určitě uvidíte i některé chráněné druhy rostlin a živočichů, kteří našli svůj domov na Řípu a sladká tečka na vrcholu hory, kde na nejlepší pozorovatele budou čekat čokoládoví zajíčci. Sraz...

—————

Vajíčkobraní ve Velvarech

31.03.2010 07:53
I my jsme přispěli svou troškou do mlýna a zúčastnili se velvarského vajíčkobraní. Kdo měl chuť, mohl si vyzkoušet filcování vlny nebo udělat velikonoční zápich . Pod rukama malých i velkých za pomoci filcovací jehly tu vznikaly nádherná barevná vlněná vajíčka a zápichy stačilo nabarvit tou...

—————


Naši partneři

Asociace turistických oddílů mládeže

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (A-TOM) je občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřené především na turistiku a tábornictví. Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je více jak devět tisíc a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost.

https://www.a-tom.cz

 

 

SSEV Pavučina

 Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo tyto společné – jednotící činnosti členská střediska realizují mnoho dalších činností: akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro ekologickou výchovu, atd.  https://www.pavucina-sev.cz                      

                                                                                                                                                                

 

 

Český svaz ochránců přírody

 Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme téměř 9 000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě „jen“ mají rádi přírodu. V roce 2007 jsme oslavili již 28. výročí vzniku naší organizace. https://www.csop.cz                                                                                                                                   

 

 

 

 

Obec Černuc

Město Velvary

Krajský úřad středočeského kraje

Ministerstvo kultury ČR

 

 


 

 Co jsou Javory ?                                                                                                                               

Javory je název dětského turistického oddílu založeného r. 1980 v Černuci. Zabýváme se ekologickou výchovou a využíváním volného času dětí. Programy pro děti tvoří dobrovolníci, kteří se účastní práce v různých projektech. Vytvářejí programy a akce pro děti a zajišťují veškerý provoz a agendu s tím spojenou. Neustále se vzdělávají na různých seminářích a stážích.

S jakými organizacemi spolupracujeme a kde jsme členy ?

Oddíl Javory je členem Asociace turistických oddílů mládeže dále jen TOM, sdružení středisek ekologické výchovy SSEV Pavučina, od jejich členů přebíráme odbornou náplň našich ekologických programů. Dále jsme členy Centra dětí a mládeže ČSOP a Bobří stopy – Sdružení přátel Jaroslava Foglara se sídlem v Brně.

 

Jak získáváme prostředky na svou činnost ?

Jsme nezisková organizace a finanční prostředky získáváme v grantových řízení, z darů a dotací. Část prostředků získáváme vlastní činností.

Výukové programy

Jsou jedno nebo více hodinové bloky ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit pro děti mateřských, základních a středních škol. Využíváme zejména názornost, tvořivost, aktivní řešení a další prvky globální a enviromentální výchovy, diskuze, dramatické prvky, hry a jiné. Děti pracují s pomůckami, nářadím a přírodninami. Programy jsou přizpůsobeny věku dětí a navazují na školní osnovy. Snažíme se, aby co nejvíce programů probíhalo v přírodě.

Programy o lese jsou finančně podpořeny Lesy ČR s. p.

Programy pro volný čas dětí

Tyto programy jsou určeny pro všechny děti a jsou zaměřeny na sport, kulturu, turistiku, hry, pobyt v přírodě a na prevenci nežádoucích jevů a chování dětí a mládeže.

Jak si programy objednávat ?

Programy objednávejte písemně, telefonem, e-mailem či osobně u lektorů. Lze domluvit změny v programu dle vašeho přání. U programů probíhajících v muzeu nelze program uskutečnit mimo stanovený čas a den, vzhledem k dalšímu provozu muzea. U každé nabídky je uvedeno jméno lektora u kterého si programobjednáváte a kontakt na něj. Dále je uvedeno, kde bude program probíhat a věkové doporučení.Naši partneři

 

Lesy ČR s.p.

 Vítejte v Lesích České republiky Naším hlavním posláním je hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu, a správa určených drobných vodních toků. Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné obhospodařování lesů, založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních i mimoprodukčních funkcí svěřených lesů. Pro Vaši snadnou orientaci jsme naše stránky rozdělili tak, abyste se dostali snadno k informacím, které zajímají právě Vás.   https://lesycr.cz

 

 

Sdružení Tereza

 NAŠE POSLÁNÍ: Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti.

NAŠE ČINNOST: Sdružení TEREZA pomáhá učitelům se zařazením ekologické výchovy do výuky a se zaváděním metod aktivního vyučování na základních a středních školách od roku 1990. Výsledkem naší 17ti leté zkušenosti jsou osvědčené programy a materiály, které jsme vytvořili ve spolupráci s odborníky a ověřili na stovkách škol v celé České republice. V současnosti se jen našich programů účastní přes 40 000 dětí z 500 základních a středních škol z České republiky.         https://www.terezanet.cz

 

Státní fond životního prostředí

 Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění:

  1. závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí
  2. závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie
  3. Státní politiky životního prostředí.                                                                        https://www.sfzp.cz

 

 

 

Sdružení přátel Jaroslava Foglara

 Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) vzniklo v prosinci 1990. Sdružuje příznivce a přátele díla Jaroslava Foglara. Jeho hlavním posláním je práce s dětmi a mládeží a sběratelsko-badatelská činnost v rámci Jestřábova odkazu.  https://foglar.adam.cz