Přehled o činnosti TOM 19071 Javory SEV za rok 2009

08.06.2010 18:22

 

V roce 2009 zajišťovala činnost oddílu jedna stálá pracovnice a 12 dobrovolníků, za vydatné pomoci dětí, jejich rodičů a dalších příznivců našeho oddílu.

Ve všech střediscích probíhal obvyklý provoz. To znamená , že jsme se věnovali veškeré naší činnosti –kroužky, akce pro veřejnost, tábory, výukové programy atd.

Ve středisku Vražkov byl aktivní Klub žen Babinec a středisko uspořádalo kromě pravidelných akcí letní tábor,Čarodějnice, Den dětí, Rozloučení s létem, Dílny pro veřejnost, Podzimní slavnosti, Adventní neděli , Mikulášskou nadílku a mnoho akcí pro děti a veřejnost.

Ve středisku Velvary probíhali pravidelné kroužky, zúčastnili jsme se Vajíčkobraní, akcí v muzeu, uspořádali jsme spolu s muzeem program Svět pohádek, bájí a pověstí, podíleli jsme se na Dnu evropského dědictví a Adventní neděli.

Ve středisku Černuc probíhali pravidelné akce, uspořádali jsme dva tábory pro děti ,akce pro maminky s dětmi a akce pro veřejnost. Věnovali jsme se též brigádnické činnosti  zaměřené na zvelebování kluboven oddílové zahrady i veřejných prostranstvích a to ve všech střediscích. Podíleli jsme se též na drobných akcích k ochraně životního prostředí /vytyčení naučné trasy, úklid v CHÚ Pod Šibenicí apod./

Ve všech střediscích v roce 2009 probíhaly :

     4 pravidelné kroužky pro děti                          pro 62 přihlášených účastníků

     2 kursy Angličtiny                                            pro 12 přihlášených  účastníků

     2 kluby pro ženy „Babinec“                             pro 305 účastníků

     Cvičení pro ženy                                              pro 210 účastníků

     46 akcí Klub maminek s dětmi                        pro 404 účastníků

     3 výstavy                                                          pro 600 účastníků

     37 rukodělných dílen                                       pro   602 účastníků

     12 jednodenních výletů                                    pro  272 účastníků

     3 tábory                                                            pro  65 účastníků

     192 výukových programů                                pro  4260 účastníků

     21 akcí pro veřejnost                                        pro   2177 účastníků

     8 brigád                                                            pro   92 účastníků

     Celkem jsme realizovali  927                          pro   8756 účastníků

 

Naši činnost v roce 2009 finančně podpořili-OÚ Černuc, Město Velvary, OÚ Vražkov,A-TOM, SPJF Brno, SEEV Pavučina, MŠMT, NSEV Kladno-Čabárna, Středočeský kraj.

Děkujeme všem kteří se na naší činnosti podílejí  a to jak finančně, tak praktickou pomocí, dary či účastí na našich akcích.                               

Tento přehled nahrazuje Výroční zprávu našeho střediska za rok 2009. 

Za TOM Javory Černuc  Marcela Jirásková                                                                                                                          

 

 

—————

Zpět